# معنی_اسم_فارسی

معنی اسم کشورها

1.        آرژانتین :سرزمین نقره(اسپانیایی)2.        آفریقای جنوبی :سرزمین بدون سرما(آفتابی) جنوبی(لاتین،یونانی)3.        آفریقای مرکزی:سرزمین بدون سرما(آفتابی) مرکزی(لاتین،یونانی )4.        آلبانی :سرزمین کوهنشینان5.        آلمان ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 392 بازدید